Tüm Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo
%10 İndirim Kodu: NEV10
Sigortalı Gönderim
14 Gün İçinde Kolay İade
Ömür Boyu Bakım Garantisi
Mağazadan Değişim Seçeneği
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Üye Ol

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

NEV Jewellery, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Gizlilik Politikası, size ait verilerin, ne şekilde ve hangi amaçla işleneceği konusunda bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Siteyi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş sayılacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

 
  1. Nev Jewellery Kimdir


Nev Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi “Nev Jewellery”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Nev Jewellery  iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Adres: Mollafenari Mah. Bab-ı Ali Cad. No:9 A Blok Kat: 3 d: 7-8 Cağaloğlu, 34120 Fatih/İstanbul

E-posta: destek@nevjewellery.com

Telefon: 444 4 373

Mersis No: 0202007321400012

Kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Nev Jewellery tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte, saklanmakta ve sunulan hizmetlerin ifasının gerektirdiği diğer şekillerde işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Yöntemi, Hukuki Sebebi


NEV Jewellery, açık rızanıza istinaden, tarafınızla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olarak,  hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunulması için,  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle kişisel verilerinizi işleyebilir.

NEV Jewellery, www.nevjewellery.com sitesinin kullanımı için, ürün ve hizmetlerimize erişim, üyelik veya hizmetlere abonelik için, veya size verilerin alınması aşamasında belirtilen bir amacın gerçekleştirilmesi ve burada belirtilen diğer amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir. Kişisel verileriniz ilgili olduğu vergi, ve hukuki mevzuat uyarınca öngörülen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak bu süreler boyunca muhafaza edilir.

Kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri  websitesi üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle Nev Jewellery’e iletirler. Bu bilgiler ad, soyad, elektronik posta adresini, satın alım gerçekleşmesi halinde TC kimlik numarası,  telefon, posta adresi, e-posta adresi, ürün sipariş bilgisini, fatura düzenlenmesi için gerekli bilgileri, sepetteki ve favorilerdeki ürünler bilgisini içerir. Internet sitesini kullanımıza ilişkin bilgiler açık rızanız, sözleşme ifası veya yasal yükümlülük gibi izin verilen hallerde toplanabilir.

Nev Jewellery, bu bilgileri Nev İnternet Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi veya Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifası için sözleşmelerde belirlenen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işleyebilir.

- Nev Jewellery, kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi veya güvenlik için gerekli olması halinde tespit edebilir.

Aldığınız veya ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan yararlanabilmeniz, bunlara ilişkin ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik veya satış işlemleri, bilgilendirme uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz muhafaza edilebilir.

- Nev Jewellery, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların www.nevjewellery.com üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


NEV Jewellery, aksi belirtilmedikçe ve mevzuat uyarınca gerekli olmadıkça kişisel verilerinizden herhangi birini Nev Jewellery’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Nev İnternet Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin yerine getirilmesi için Nev Jewellery çalıştığı taşımacı, kargo, sigortacı, muhasebeci, sitenin güvenlik ve bakımından sorumlu IT danışmanları gibi iş ortaklarına veri aktarımı yapabilecektir.

 

  1. Bağlantılar


www.nevjewellery.com, websitesi içerisinde ve kapsamında başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Nev Jewellery’nin bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  1. Kişisel Veriler İle İlgili Haklarınız


Kişisel verilerinizle ilgili olarak NEV Jewellery’ye her zaman başvurarak: (1) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (5) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (6) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (7) (5) ve (6) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (8) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme  (9)  kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel verileriniz açık rızaya istinaden işlenmekte ise, bu açık rızayı geri aldığınızı her zaman beyan edebilirsiniz. NEV Jewellery’ye yaptığınız başvurunun kanun uyarınca öngörülen yükümlülüklere uygun sonuçlandırılmaması halinde, Kişisel Veriler Kanunu uyarınca belirtilen başvuru yolunun tüketilmesinden sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

Nev Jewellery, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.